Lättare att få skuldsanering efter 1:a juli

Den första juli, i morgon, träder många nya lagar i kraft bland annat en nya lag som göra det enklare för privatperson att sannare sina skulder.

Skillnaden med den nya lagen, som kommer att gälla från och med i morgon, är att det blir lättare att bli beviljad skuldsanering och nu även för privata företagare.

För privatpersoner innebär det att du inte behöver ha skulder som har löpt över flera, år som det var tidigare. Tiden för lånen och skulderna har numera ingen betydelse om en skuldsanering kommer att beviljas eller inte.

Tidigare var det så att endast anställda kan beviljas skuldsanering och då inte egna företagare. Men nu kan du som har startat ett privat företag som sen gått i konkurs och tvingat på dig en massa skulder begära skuldsanering. Detta skapar en viss trygghet för de som har startat eget om att en lösning finns om det inte skulle gå som planerat.

Förra året så var det 8.000 personer som begärde skuldsanering och då beviljades 70 procent av fallen, vilket ändå är en relativt hög siffra. Kronofogden beräknar att 10 000 ansökningar kommer att komma in under året och att fler är 70 procent kommer att beviljas.

Blir man beviljad skuldsanering innebär det att dina skulder skrivas av såvida du följer en specifik avbetalningsplan från Kronofogden. Avbetalningsplanen innebär att du måste under de nästkommande fem åren betala allt du tjänare utöver vad som räknas som existensminimum.

Om avbetalningsplanen har det tidigare diskuterats om den ska komma att halveras. Men när lagen nu införs så gäller fortfarande fem års avbetalning. Kanske kan detta komma att ändras i framtiden, men det är det ingen som vet.