Lättare att jämföra bankernas produkter

För att förenkla för dig som kund hos bankerna och försäkringsbolagen kommer standardiserade dokument att tas fram för fonder samt pensions- och kapitalförsäkringar. Så att de blir enklare för dig att jämför de olika produkterna.

För att det ska bli enklare att jämföra olika fonder kommer nya EU-gemensamma direktiv vilket innebär att fondbolagen måste tillhandahålla ett standarddokument med information om fonden. Detta dokument kallas för Basfakta, eller KIID, för varje fond och ska finnas tillgänglig via fondbolagets webbplats. Basdokumenten kommer att införas från och med den 1:a juli.

När det gäller informationsbladet om pensions– och kapitalförsäkringar, som är framtaget av Svensk Försäkring, är detta endast ett sammanfattat dokument om försäkringen. Vad som är viktigast att veta helt enkelt. Men detta dokument ger inte hela bilden av vad som ingår i produkten utan ska endast ses som ett komplement. Anledningen för att man har tagit fram detta dokument är för att Finansinspektionens har krav på att det ska finnas gemensam information om dessa typer av produkter.