Många pensionärer väljer en lägre risk

Numera måste alla göra ett val hur ens pensionspengar ska investeras av pensionsmyndigheten. I fjol gick pengarna automatiskt till fonder men nu måste man göra ett aktivt val. Och pensionärer väljer nu oftare den mer säkrare linjen.

De traditionella försäkringarna är allt mer populära när pensionärer ska göra sitt premiepensionsval. Fördelen med de traditionella försäkringarna är att man får en garantibelopp, där ränta varierar mellan 0 till 5 procent. Därmed väljer pensionärerna ett säkrare val, till en lägre risk. Dock är avkastningen inte speciellt god och ibland obefintlig.

Den traditionella försäkringen består till 63 procent av räntepapper som svenska statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer. Den resterande andelen investerar Pensionsmyndigheten i aktiefonder.

Enligt Mats Östberg, chefen för fondinformation på PPM, beror detta på börsrasen som har gjort spararna mer osäkra. Men även på grund en ökad medvetenhet och kunskap om de traditionella försäkringarna och fondförsäkringarna.

Claes Hemberg, på Avanza, menar dock att byta till de traditionella försäkringarna inte är en bra idé, speciellt för de som precis har börjat pensionsspara. Eftersom utvecklingen inte är speciellt god jämför med ett sparande i fonder.