Männen villiga att ta större risker i sitt sparande

När SBAB undersökte hur svenskarna väljer när de sparar visar det sig att kvinnorna väljer de säkrare alternativen medan männen kan tänka sig att ta större risker.

SBAB var nyfikna på hur svenskarna sparar och därmed så frågade banken det svenska folket hur de skulle göra om de fick 50 000 kronor att spara. Alternativen de fick välja mellan i undersökningen var i madrassen, sparkonto, fonder eller aktier på börsen.

Resultatet visar att nästan 60 procent valde sparkonto framför de andra tre alternativen. Sammantaget med madrassen, som 8 procent svarade, valde hela 67 procent det säkra alternativen. Tvåa i undersökningen var föga förvånande fonder med 23 procent och aktier kom trea med 10 procent.

I undersökningen så jämförde SBAB även hur olika åldersgrupper och samt hur män och kvinnor sparar. Slutsatsen som man kan dra är att kvinnorna väljer de säkrare alternativen, där 66 procent av kvinnorna valde sparkonto jämför med männens 5 procent. Tittar man på alternativet aktier så var 15 procent av männen villiga att välja den sparformen och endast fyra procent av kvinnorna.

Det bästa i längden är att väla alternativen som ger en högre avkastning, även om det innebär en liten störra risk. Om man ändå vill ha pengarna i ett sparkonto så kan du välja att binda pengarna över tid, för en högre ränta. Och bland annat så ger både Fundior och 24spar de högsta sparräntorna just nu.

Här hittar du alla sparräntorna >