Med ISK blir utdelningen nästan skattefri

Att öppna investeringssparkonto innan utdelningarna äger rum kan vara en god idé. Detta på grund av att statslåneräntan är så låg, vilket gör att skatten på utdelningen i princip blir försumbar.

I år ligger den effektiva skatten på ett investeringssparkonto, ISK, på låga 0,27 procent eftersom skatten baseras på statslåneräntan. Ett ISK-konto beskattas på årsbasis, där kontot stäms av varje kvartal. Summan av värdet och insättningarna under året ligger till grund för beskattningen.

I en vanlig aktiedepå beläggs utdelningarna med en reavinstskatt på 30 procent vid utdelningen. I ett räkneexempel som DI har tagit fram får en sparare med 1000 H&M-aktier en utdelning på 9 750 kronor i år. Har spararen en vanlig aktiedepå försvinner 2925 kronor i skatt. Har spararen istället ett ISK och utdelningen får ligga kvar på kontot, så blir det som en vanlig värdeökning vilket innebär att den slutliga skatten istället blir 931 kronor då utdelningen räknas in i det totala kapitalunderlaget.

Men se upp med att överföringar till ett ISK räknas som en försäljning och beskattas med 30 procent. Tänk också på att du får betala skatt med ett ISK oavsett hur aktierna utvecklas.