Norman vill sätta press på bankerna om fondavgifter

Finansmarknadsminister Peter Norman menar att banker och fondbolag inte upplyser sina kunder tillräckligt mycket rörande fondavgifter och vad det innebär. Han vill därmed sättar mer press på bankerna och fondbolagen och eventuellt lagstifta om saken.

Peter Norman vill sätta mer press på banker och fondbolag eftersom han anser att fondavgifterna inte redovisas på ett fördelaktigt sätt för kunden.

– En fondavgift på 1– 1,5 procent låter rätt så lite. Men med en förväntad avkastning på kanske sex procent är det en fjärdedel av den förväntade avkastningen. Då blir det plötsligt mycket mer, säger Peter Norman till DN.

Fondavgifter är något man bör se upp med. Även om en fond förväntas gå bra är det viktigt att man kollar in vad för avgifter som gäller eftersom detta reducerar din avkastning avsevärt. Och förslaget från Norman är att man inför ett obligatoriskt faktabland där konsumenterna enklare kan se effekten av fondavgiften, så att personen kan på ett fördelaktigt sätt ta ställning hurruvida fonden är en bra investering eller inte.

Dock finns det inga planer på att reglera fondavgifter via lagstiftning eller dylikt. Men man vill sätta mer press på banker och fondbolag och om de inte skärper sig genom att ge bättre information till kunderna. Är en lagstiftning eventuellt aktuell om att tvinga bankerna och fondbolaget att skapar informativa faktablad och att det ska bli obligatoriskt.