Nu höjs rutavdraget

Nu har det gått snart tolv år sedan Alliansen lade grunden till rutavdraget. I efterhand kan man utan tvivel konstatera att reformen blev en succé. Inte bara möjliggör rutavdraget för människor att ta hjälp med hushållsnära tjänster. Avdraget har även skapat fler jobb och då inte minst till svenskar med utländsk bakgrund. Människor som annars kanske hade haft svårt att få arbete. På så sätt har rutavdraget även bidragit till en bättre integration. Det rutavdrag vi har idag gäller för alla under 65 år och innebär att man får dra av 50% på själva arbetskostnaden. Man får dock bara dra av max 25 000 kr per år. Men nu har regeringen beslutat att man den 1:a juli 2019 ska fördubbla rutavdraget. Detta innebär alltså att du framledes kommer att kunna dra av 50% upp till 50 000 kr. Dessutom meddelar regeringen att man har rätt att utnyttja den nya maxgränsen retroaktivt.

Många av de tjänster där man kan utnyttja rutavdraget var tidigare så kallade svartjobb. Det vill säga tjänster där människor undvek att betala skatt. I och med det generösa bidraget har allt fler jobb blivit vita vilket även innebär mer pengar till den statliga kassan. Rutavdraget innebär helt enkelt att människor har möjlighet att anställa vit arbetskraft till en lägre kostnad. Eftersom avdraget dras av rätt på fakturan sköts allt automstiskt och inget extra arbete behöver lägga ned på att få prisreduktionen.

Rutavdraget fördubblas

rutavdraget fördubblas Den 1:a juli i år kommer rutavdraget fördubblas. Förhoppningsvis bidrar detta till att ännu fler jobb skapas och att människor i större omfattning tar in hjälp utifrån. Den nya ändringen i rutavdraget gäller för personer över 18 år som inte fyllt 65 år innan årets början. Dock bör man hålla koll på att det sammanlagda avdraget för rut- och rot fortfarande är 50 000 kr per person och år. Har du redan fått avdrag på 50 000 kr vid exempelvis en renovering så kommer du inte kunna få lika mycket avdrag till för städning eller trädgårdsskötsel. Däremot har du som tidigare under året anlitat ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster kunna ansöka om rutavdrag retroaktivt. Du behöver då kontakta företaget i fråga och be dom skicka in en ny ansökan på resterande 25 000 kr. Om du inte vet hur mycket av avdraget du redan utnyttjat under året så kan du enkelt se en sammanställning över detta på Mina Sidor hos Skatteverket.

Personer över 65 år har redan sedan tidigare kunnat göra avdrag på upp till 50 000 kr. Rutavdraget för dessa personer kommer att vara oförändrat. Istället innebär den nya ändringen att alla oavsett ålder har möjlighet att göra ett lika stort avdrag. Dock kommer detta inte vara den sista ändringen i rutavdraget. Istället är det meningen att avdraget i framtiden ska tredubblas.

bynk

Såhär utnyttjar du rutavdraget

Det var Centerpartiet som i oktober 2003 tog fram en motion om det vi idag kallar rutavdraget. Fyra år senare blev avdraget en verklighet som varit uppskattad av många svenskar. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt vilka är kategorier av tjänster där man kan få avdrag på själva arbetskostnaden. Det handlar om hushållsnära tjänster och listan på dessa tjänster kan göras lång. På Skatteverkets hemsida finns en sammanställning över alla de tjänster där rutavdraget gäller. Nedan ser du några exempel på tjänster där du får göra avdrag på halva arbetskostnaden upp till 50 000 kr.

✔ Städning och flyttstädning

✔ Gräsklippning och annat trädgårdsarbete

✔ Snöskottning

✔ Barnpassning och läxläsning

✔ Reparation av vitvaror

✔ Installation av datautrustning

Som synes är det ett brett spektra av tjänster där du kan få avdrag på arbetskostnaden. Detta är dessutom bara ett axplock av alla tjänster där du har rätt att få reduktion på priset. För många är tjänsterna sådant man redan idag klarar av att göra själv. Men för den som lever ett stressigt liv med både karriär och barn kan tjänsterna komma väl till pass. Även för äldre har rutavdraget varit väldigt populärt då det möjliggjort en enklare vardag med mindre påfrestning.