Ny fondskatt

Ett nytt EU-direktiv gör det möjligt för de svenska fonderna att flytta utomlands. För att motverka denna effekt så vill regeringen att skatten för fonderna tas bort och läggs på fondägarna istället.

Om förslag klubbas igenom av riksdagen komer fondägarna, det vill säga de som har betalat för innehav i fonden, att få betala en årlig schablonskatt, utöver reavinstskatten. Schablonskatten är 30 procent på 0,4 procent av ditt innehav. Det betyder att du ska ange 0,4 procent av ditt innehav som inkomst och sen ska du betala 30 procent av det beloppet i skatt,

Då om du har ett innehav på 200 000 det innebär att du ska sätta upp 800 som inkomst av kapital som du sedan betalar sedvanligt kapitalskatt för på 30 procent och i slutändan kommer du att få betala 240 kronor i skatt.

Som sagt är detta än så länge ett förslag som behöver klubbas igenom men den kan i högsta grad bli verklighet och då är det bra att veta om vad som gäller i förväg. Om lagen skulle gå igenom så kommer den att gälla från och med årsskiftet enligt förslaget, men den kan också bli uppskjuten. Beslutet kommer att tas om två veckor.

Kritiken mot föslaget är att det då blir dubbel skatt för ägarna samtidigt som andra menar att det kommer att leda till en lägra skatt i framtiden.