Nya fastighetsskatten minskar flyttandet

Kostnader med skatter och avgifter för att sälja och köpa en fastighet gör att rörligheten på bostadsmarknaden minskar, det har Stockholms handelskammare kommit fram till i en ny rapport.
Detta problem är särskilt stort i Storstadsregionerna där det till och med kan vara så att alla kostnader gör att en flytt från en dyrare till ett billigare boende kan göra att de går back på affären.
Det är inte ovanligt att kostnaderna för en 40 talist som flyttar från sin villa hamnar på 900 000 kr enligt Stockholms handelskammare. Detta leder till att fler äldre väljer att bo kvar i sina hus vilket minskar utbudet på marknaden för unga familjer. Detta i sin tu kan leda till en högre prisuppgång på småhus än vad som annars hade varit fallet. 

De skatter och avgifter som finns med i en fastighetsaffär är;

Reavinstskatt

räknas ut enligt nedan
 + Försäljningspriset
 –  Försäljningskostnader (t ex mäklararvode)
 –  Stämpelskatter (pantbrevs- och lagfartsavgifter)
 –  Ny-, till- och ombyggnadskostnader
 – Förbättringskostnader (underhåll) under de senaste fem åren
+ Återföring av eventuellt tidigare beviljat uppskov

Stämpelskatt

Vid  köp av en fastighet eller tomträtt betalas stämpelskatt (lagfartskostnad) av det som är högst, av köpesumman eller taxeringsvärdet för samma år. Privatpersoner betalar 1,5 procent och företag (juridiska personer) betalar 3 procent.

Pantbrev

Pantbrev ärr en inteckning av fastigheten vilket behövs för att kunna belåna den. Pantbreven måste täcka det belopp du tänkt låna. Finns redan pantbrev så behöver du endast ett nytt pantbrev för mellanskillnaden på det som finns och beloppet som skall lånas. r det då? I nuläget kostar pantbreven 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev.

Mäklararvode

Arvode till mäklaren uppgår vanligtvis till mellan 1-4% på försäljningspriset beroende på storleken på försäljningen.

Flyttkostnader

Kostnader att flytta och eventuellt förvara sina möbler och andra tillhörigheter.