Nytt år nya förändringar

Ett nytt år innebär också förändringar av lagar och förordningar som träder i kraft, men till 2013 kan du inte förvänta dig några större ändringar som påverkar din plånbok nämnvärt.

Mer pengar till pensionärerna nästa år

Några förändringar för pensionärerna nästa år är att grundavdraget kommer att höjas vilket kommer att ge cirka 50 kronor extra varje månad. Dessutom kommer garantinivån av bostadstillägget för ensamstående pensionärer att höjas med 170 kronor per månad

En annan välkommen förändring är att tidigare samboende pensionärer kommer att få bo tillsammans på speciella boenden, även om den ena inte är i behov att detta boende.

Försäkringsbolagen får inte längre göra skillnad på kön

Som vi tidigare rapporterat är det från årsskiftet inte lägre tillåtet för försäkringsbolagen att göra skillnad på män och kvinnor när premierna beräknas. Detta kommer främst att påverka bilförsäkringar och pensionsförsäkringar. I fallet med bilförsäkringar kan detta dock röra sig om stora belopp i slutändan, där unga män blir de som tjänar mest på denna ändring.

Andra ändringar

Föräldrapenningen kommer att höjas med 55 kronor till 225 kronor från dagens 180 kronor.

Personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar och med risk för försämrad tandhälsa ska beviljas ett tandvårdsbidrag från 600 kronor per halvår.

Det kommer även i framtiden vara kostnadsfritt att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar, för att på så vis få fler att vaccinera sig och minska smittospridningen.

Läxhjälp för gymnasielever kommer att omfattas av den skattereduktion som tidigare endast gällde barnpassning där läxhjälp för grundskoleelever ingick.

Schablonavdraget för uthyrning av en privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt kommer att höjas till 40 000 kronor från dagens 21 000 kronor. Detta för att främja andrahandsmarknaden.

Källa: Regeringen.se