Obetalda sms-lån minskade under 2010

Under 2010 minskade andelen ärenden med obetalda smslån, som hamnade hos Kronofogden, med nästan 40 procent. Under 2009 var de obetalda smslånen 46 531 och under 2010, 28 038 .

För ungdomarna i åldersgruppen 18 till 24 år är andelen av de som tog smslån 2010 mindre än tidigare. Det som är anmärkningsvärt och oroande med denna rapport är att andelen av ärendena av obetalda smslån ökar bland kvinnorna, speciellt för de över 66 år.

De som fastnar i fällan med smslån har oftast en ambition att betala tillbaka till en början, men livssituationen förändras och de har då inte råd att betala tillbaka. De som hamnar i denna situation har oftast ingen att vända sig till för att få hjälp. Det blir en spiral med lån på lån även fast de vet att det inte är en bra lösning på den ekonomiska situationen.

Trots de positiva siffrorna hoppas Kronofogden på färre ärenden för 2011. Speciellt med tanke på att den nya lagen, som vi rapporterade om tidigare, nu är i bruk.