Oförändrad reporänta – kvar på 1 procent

Trots att svensk ekonomi är på väg mot en återhämtning, behöver den draghjälp. Därför har Riksbanken beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent.

Det lämnades inget överraskande beslut i dag av Riksbanken. Som väntat blir reporäntan oförändrad på 1 procent. Enligt Riksbanken har den ekonomiska utvecklingen varit i linje med Riksbankens prognos i våras. Målet är att inflationen ska nå 2 procent, men för detta behövs reporäntan fortsätta att vara låg. Målet förväntas inte nås förrän 2015 och först under andra halvåret 2014 beräknas räntan att långsamt höjas.

Riksbanken menar att utvecklingen i euroområdet är svag och en hel del reformer kommer att behöva göras i flera länder. Men trots detta finns tecken på att konjukturen kommer att förbättras successivt i omvärlden och förutsättningarna för tillväxt är goda i USA. Men då efterfrågan har varit svag i euroområdet har exporten och investeringar fallit i Sverige. Hushållsekonomin är dock relativt stark och låga räntor och mer sysselsättning gör att konsumtionen kan fortsätta att stiga.

Reporäntan kommer troligen att ligga kvar på 1 procent under cirka ett år. En lägre ränta skulle göra att inflationsmålet nås tidigare, men risken är att hushållens skuldsättning samtidigt ökar.