Pengarna tillbaka från Radiotjänst

Radiotjänst har beslutat att betala tillbaka tv-avgiften till dem som har betalat in för innehav av dator.

Bakgrunden är den dom som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast gällande att en dator med internetuppkoppling inte kan räknas som en avgiftspliktig tv-mottagare. Vi rapporterade i förra veckan att Radiotjänst inte tänkte betala tillbaka de tv-avgifter som har betalats in för dator, surfplatta och mobiltelefon innan domen fastställdes.

Nu meddelar Radiotjänst att man ändrar sitt beslut och kommer att utfärda återbetalningar för de inbetalda radio- och tv-avgifterna. Därför kommer alla nya avgiftsbetalare sedan februari 2013 att få hem ett brev som beskriver hur man gör för att få sin ersättning om man är berättigad till en sådan.