Pensionsgapet är stort hos kvinnor

Över 1000 personer som har tillfrågats i en undersökning tror att de kommer att få mindre pension än vad de behöver. Kvinnor tror att de får 64 procent av slutlönen i pension medan deras behov är 88 procent. Det är ett pensionsgap på 24 procent, med männens pensionsgap endast är 15 procent.

1141 svenskar i varierande åldrar deltog i undersökningen som genomfördes av Silentum. Hälften av dem var män och hälften kvinnor. De tillfrågade tror att de kommer att få 66 procent av slutlönen i pension, medan behovet är 85 procent. Män tror att de får 67 procent av slutlönen, medan behovet är 82 procent. Störst pensionsgap är det bland kvinnorna, nämligen 24 procent.
– Ett så stort pensionsgap är givetvis allvarligt och värst är det för kvinnorna som också har ett lägre sparande än vad männen har. Dubbelt så många män än kvinnor utnyttjar avdragsrätten fullt ut, samtidigt svarar fler kvinnor än män att de kommer att lösa pensionsgapet genom att öka sitt sparande, säger Johan Talenti, vd på Silentium i undersäkningen.

Av de tillfrågande svarar 33 procent att man kommer att öka sparandet när de jobbar om det behövs, vilket därmed är det vanligaste sättet att lösa pensionsgapet på. 12 procent menar att de ska lösa pensionsgapet med att jobba längre, medan 31 procen tror sig gå i pension efter 65 år. Det är främst de yngre som svarar att de ska lösa pensionsgapet genom att spara mer under tiden de jobbar. Men det är få yngre som faktiskt sparar och som vill leva snålare när de går i pension.

Dubbelt så många tillfrågade den yngsta åldersgruppen än den äldre, nämligen hela 41 procent, tror att man kommer gå i pension efter 65 år.
– Risken för de yngre är att de har en övertro på sin förmåga att jobba efter 65 år, om de inte kommer igång att börja spara till sin pension kan de tvingas leva mer sparsamt när de går i pension, avslutar Johan Talenti.

Av de tillfrågande är det 42 procent som inte har något privat pensionssparnade. 14 procent sparar 1000 kr eller mer per månad och utnyttjar därmed. Männen sparar mer än kvinnorna. Läs mer om pensionssparande här på Allt om SPar.