Pensionsmyndighetens nya funktion för hållbara fonder

För några dagar sedan gick Pensionsmyndigheten ut med ett pressmeddelande om att man nu gör det enklare för svenskar att välja hållbara fonder. Det handlar om de fonder som är valbara till din premiepension. Varje år sätter arbetsgivare över 2,5% av din pensionsgrundande inkomst till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan vara med och påverka. Detta genom att välja olika fonder som pengarna ska sparas i. Gör du inte själv några aktiva val så placeras dina pensionspengar i AP7 Såfa som är statens egna fondportfölj.

Även om premiepensionen är en liten del av den totala pensionen så kan du vinna mycket på att själv vara aktiv när det gäller placeringarna. Med Pensionsmyndighetens nya verktyg kan du dessutom spara pengar med gott samvete. Detta då du nu enkelt kan avstå fonder som investerar i oetiska bolag som handlar med tobak, vapen och kärnvapen. Således kan du göra en skillnad både för samhället och din framtida pension.

De nya förändringarna i Pensionsmyndighetens tjänst har införts på uppdrag av Regeringen. Det var så tidigt som i mars förra året som Regeringen kom med lagrådsremissen "Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem". Syftet med denna remiss var att ta fram förslag på förändringar som skulle leda till ett bättre system där hänsyn togs till både människa, samhälle och miljö. Förslagen som nu blivit realitet innebär bland annat att du som pensionssparare enklare ska kunna placera dina pengar mer hållbart.

Investera i hållbara fonder med gott samvete

I och med de nya målen och funktionerna som finns hos Pensionsmyndigheten kan de finansiella systemet bidra till en hållbar utveckling. Detta genom att erbjuda hållbara fonder där placeringarna görs i bolag som tar socialt ansvar. Vidare ska dessa bolag kunna redovisa sitt arbete för miljön samt ta hänsyn till hållbarhet. Detta kan liknas vid etiska fonder där man tillsammans kan påverka hur företag gör sina investeringar. Hos Pensionsmyndigheten kan du nu enkelt söka efter fonder och själv välja bort investeringar du inte står för. Det kan handla om investeringar i vapenindustrin eller tobaksindustrin. Pensionsmyndigheten erbjuder idag inte mindre än tolv kriterier som du kan använda dig av när du filtrerar fonder.

Vill du jämföra de olika fonderna utifrån hållbarhet så erbjuder Pensionsmyndigheten även en tjänst för det. Indikationerna för hållbarhet som erbjuds kommer från den oberoende fondanalys leverantören Morningstar. Indikatorerna är "Låg CO2-risk" och "Hållbarhetsvärde". Värdet på den sistnämnda indikatorn går från 1-100 där ett högt värde innebär ett bra hållbarhetsvärde.

Filtrera hållbarhetsfonder hos Pensionsmyndigheten

Ett annat nytt verktyg som Pensionsmyndigheten lanserat är en filtreringsfunktion. Med hjälp av denna funktion har du möjlighet att filtrera fonder utifrån just begreppet "Hållbarhetsfond". Du kan då vara säker på att fonden uppfyller tre kriterier som finns uppsatta. Bland dessa kriterier återfinns att Morningstar måste angett en låg CO2-risk för fonden. Vidare måste fonden vara i linje med det regler som finns för att en fond ska få marknadsföras som just hållbarhetsfond. Dessa regler anges i den Etiska Nämnden för Fondmarknadsföring. Slutligen ska hållbarhetsaspekterna vara det som är avgörande när fondförvaltaren väljer värdepapper till fonden.

För att börja använda de nya verktygen behöver du bara logga in hos Pensionsmyndigheten. Där kan du även se hela din pension och få en pensionsprognos. Vill du veta mer om pensionssparande samt vilka delar din pension består av så finns det läsvärda artiklar om det här på Alltomspara.se. Du kan även läsa om de pensionsförvaltare som finns i Sverige. Det är dessa förvaltare som placerar de pengar som ingår i din tjänstepension.