Pensionssystemet i kris

De senaste åren har pensionärerna fått sin pensioner sänkta, trots att politikerna lovande att de skulle ha återhämtat sig när ekonomin vände upp. Återhämtningen uteblev och snart har Sverige dragits in i en ännu värre kris.

När Europa är i kris drabbas även Sverige. De senaste två åren har vi haft en uppsving i ekonomin men trots det så har pensionerna sviktat. Vid en normalisering av ekonomin menar Regeringen att pensionerna kan återhämta nedgången. Men så har det inte blivit och som vi alla vet har vi ett kärvt ekonomiskt läge i Europa som inte ser ut att lösa sig inom de senaste åren.

Sveriges ekonomi väntas vara på nedgång där Riksbanken har sänkt reporäntan flera gånger i år och prognoserna för tillväxten har skrivits ned av Regeringen. Samtidigt så drog Regeringen också in skattesänkningar för pensionärerna med hänvisning till det ekonomiska läget. Och som ni förstår så kan vi inte vänta oss någon stabilisering av ekonomin inom kort.

De som redan har gått i pension har det kärvt just nu. Om du inte vill hamna i samma sits så gäller det att komma igång med pensionssparandet i tid.

Så gör du för att pensionsspara >