Planera deklarationen för årsskiftet

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det är dags att planera för de sista sakerna som kan förbättra din ekonomi. Alltomspara går igenom de sakerna du bör tänka på som underlättar din deklaration.

Har du reavinster eller reaförluster?
Du kan kvitta aktievinst mot aktieförlust kom ihåg att fondvinster och förluster också räknas in. På vissa tillgångsslag måste förlusten reduceras till 70%.  Det är alla papper som räknas som marknadsnoterade papper som kan kvittas t.ex. vissa hedgefonder omsätts så lite att det inte räknas som det tillgångsslaget.  Har du en reavinst kanske det är läge att sälja ett förlustpapper så du kan kvitta den till 100%. Skatten på den reavinst som finns kvar är 30%. Om du under året gjort en förlust när du räknat samman så får du en skattereduktion med 30% med det blir de facto bara 21% eftersom förluster endast får räknas till 70%.

Att tänka på gällande pensionssparande
Alla har möjlighet att göra avdrag för 12 000 kr för premier till en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto. Viktigt är att de 12 000 kr måste vara insatta före årsskiftet.
De som har egen firma kan sätta av 12 000 kr plus ett tillägg på 35% av överskottet från näringsverksamheten. Tillägget kan uppgå till högst 424 000 kr för 2010.

Att tänka på gällande kapitalförsäkring
I en kapitalförsäkring betalar du ingen skatt på vinsten men en avkastningsskatt dras på värdet den 1a januari 2011. Avkastningsskatten kommer hamna kring 0,75% för 2010. Om du sitter på aktier eller fonder som du har planerat att sälja gör det innan årsskiftet för att minska skatten.

Kapitalförsäkringen kommer att få ändrade regler i och med att investeringssparkontot införs vilket beräknas ske tidigast 2011. Då kommer även insättningar att beskattas.