Positivare tro på bostadsmarknaden

En majoritet av de svenska hushållen tror på stigande bostadspriser och allt färre tror att priserna kommer att sjunka under det närmaste året.

Enligt SEB:s Boprisindikator tror 55 procent av hushållen på att bostadspriserna kommer att gå upp under en ettårsperiod, vilket är lika många som vid förra månadens mätning. Däremot tror färre antal hushåll på att bostadspriserna går ner. Av de tillfrågade tror 13 procent på sjunkande bostadspriser, medan förra månaden trodde 17 procent av hushållen att priserna skulle gå ned. Antalet hushåll som tror att bostadspriserna blir oförändrade är 25 procent, vilket förra månaden var 21 procent.

Dessutom tror hushållen att reporäntan kommer att ligga på 1,25 procent om ett år och sex procent av dem med helt eller delvis rörlig ränta planerar att binda den, vilket är en ökning med tre procentenheter från junimätningen.

Om du är i färd med att teckna bolån kan du via vår räntejämförelse se vilka boräntor och bindningstider som olika långivare erbjuder.