Priser på bostadsrätter lägre

Priserna på bostadsrätter rapporteras gått ner något medan priserna på villor ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen. Sett till den senaste månaden är det inte så stor skillnad men att jämföra de senaste tre månaderna ger intressantare siffror som visar just på det att bostadsrätterna faktiskt blivit billigare. Sett till hela landet har bostadsrätterna blivit 3 procent billigare.

Troligt är att Riksbankens senaste besked om räntan har gjort at konsumenterna har lugnat köplusten något. Eftersom inte räntan skall gå upp i samma takt som man först förmedlade kan det fått en lugnande effekt på köparnas stress när det kommer till bostadsmarknaden. Varken bolånetak eller ökad ränta har fått det genomslag man först befarade.

Nu återstår det bara att se om det kommer fler restriktioner på bostadsmarknaden. Flera indikationer har kommit från Riksbanken om att införa amorteringskrav med mera och det skulle kunna leda till dämpade effekter. Det återstår emellertid att se hur det blir med den saken.