Priset på bostäder har sjunkit

Svensk Mäklarstatistik visar att ett trendbrott skedde under 2011, då priserna på bostäder i Sverige var nedåtgående efter flera års uppgång. Villapriser ligger numera under KPI, medan priset på bostadsrätter fortfarande ligger något över KPI.

Av de tre storstadslänen är det dock bara i Stockholms län som bostadsrättspriserna ligger över KPI. Villapriserna i förhållande till KPI är lägre i alla tre storstadslän och inte sedan hösten 2008 har det varit så tydligt.

– Vi har under många år haft kraftiga prisökningar på bostäder i Sverige som legat långt över KPI. 2011 inleddes starkt, men allt eftersom turbulensen och oron i vår omvärld ökade i kombination med ett allt större utbud av bostäder började marknaden mattas av med prisnedgångar som följd. Avmattningen är särkilt tydlig för villor under 2011 och det är också där som vi ser förändringen i förhållande till KPI. Vi vet ju inte om den nedåtgående trenden är bestående eller om det är tillfälligt, det återstår att se. Samtidigt vet vi att bostadspriserna inte stiger utan avbrott och att man får räkna med prisnedgångar under vissa perioder, säger Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

När det gäller bostadsmarknaden är det många faktorer som spelar in på priserna, bland annat reporäntan. En låg reporänta ger högre bostadspriser och tvärtom. Även utbudet spelar roll. Ett lågt utbud ger ofta högre priser, då konkurrensen om bostäderna är större, medan ett stort utbud ger lägre priser. Under förra året hade speciellt utbudet för villor blivit större.

Sett till den senaste 12-månaders perioden har priset på bostadsrätter sjunkit med en procent och priset på villorna med fyra procent.

– Det är svårt att säga hur priserna kommer att utvecklas under 2012. Om räntan ligger kvar ungefär på dagens nivå eller lägre under en längre period kan det stabilisera priserna. Riksbankens beslut i december kan bidra till ökad optimism i form av större rörlighet. Vi har fått signaler om något ökad aktivitet på marknaden, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det. Samtidigt har vi fortsatt oro i vår omvärld, och vi vet inte hur utbudet, som påverkade marknaden kraftigt förra året, kommer se ut under 2012, säger Peeter Pütsep.