Räntesänkningen: Så påverkar nya räntan dig

Dyrare resor, billigare bolån och lägre sparränta. Det är några av de saker som påverkas av den nya räntan och som kan påverka dig i vardagsekonomin.

Riksbanken vill inte se att kronan stärks utan vill snarare att den försvagas och därför gav man i går besked om ytterligare en räntesänkning till -0,25 procent. Detta för att få fart på inflationen. Men med en svagare krona blir utländska valutor starkare. I går föll kronan mot både dollarn och euron, vilket innebär att det blir dyrare att semestra utomlands. Däremot har det varit ganska stora valutarörelser den senaste tiden, vilket innebär att man inte med säkerhet kan förutspå hur läget blir i närmaste framtiden.

Med en lägre reporänta blir det också troligt att sparräntorna sänks. Redan i dag finns nollränta på flera sparkonton och trots att bankerna ännu så länge inte talar om att införa någon minusränta kan det bli aktuellt med avgifter på sparkonton i framtiden. Det gör att det kan vara läge att se sig om efter andra sparalternativ som exempelvis  aktier och fonder eller ett sparkonto med bunden ränta.

En form av sparande kan ockå vara att amortera mer. Det kan det bli tal om en ännu lägre ränta på bolån hos bankerna och även om den bara blir marginell kan det finnas pengar att tjäna, liksom prutmöjligheter när du ska förhandla om bolånen. Detta kan lämna utrymme för mer amortering.