Råvarupriserna framöver

Många tror på en turbulent tid gällande råvarupriserna. Handelsbankens råvaruchef tror att priset på vete kommer att sjunka men att guldpriserna kommer att hålla i sig.

Under andra delen av året, efter sommaren, förväntas priset på olja att sjunka till ungefär 105 dollar per fat. Det är 15 dollar lägre än det förväntade priset på 120 dollar fat under det andra kvartalet i år. Priset påverkas dock av utvecklingen i Nordafrika och mellanöstern och vi får se vad som händer framöver på den fronten. Men helt klart är det en faktor som gör oljeinvesteringar extra osäkra.

Den kinesiska ekonomin förväntas bromsa in och det påverkar priset på många olika typer av råvaror. Framförallt är det industrimetaller som koppar och aluminium som väntas att sjunka.

När det gäller ädelmetallerna så kommer guldpriset att troligen hålla samma höga nivåer som tidigare och förväntas att ytterligare att öka i pris under den andra delen av året.

När det gäller jordbruksprodukter så hålls det nuvarande priset uppe på grund av dåliga vinterskördar. Men framöver så är det troligt att priserna kommer att sjunka speciellt med tanke på att efterfrågan avtar något i och med de höga priserna.