Regeringen vill spara 9 miljarder per år

Regeringen föreslår flera åtgärder som ska spara 9 miljarder kronor per år. Något som främst berör pensionssparare och studenter.

Åtgärderna som regeringen föreslår ska ge statskassan cirka 7 miljarder under 2015 och 9 miljarder per år 2016-2018.

Den största besparingen som Anders Borg presenterar är att ta bort avdragsrätten för pensionssparare. Det skattefria beloppet sänks från 1000 kronor till 200 kronor i månaden nästa år och år 2016 tas det bort helt. Detta ska ge statskassan 2,9 miljarder kronor år 2015 och därefter 4,6 miljarder kronor per år.

En annan åtgärd är att bidragsdelen i studiemedlet sänks med 300 kronor i månaden. Samtidigt höjs lånedelen med 1300 kronor i månaden. Dessutom kommer lånen inte längre att skrivas av från 68 års ålder. Detta ger en besparing på 1,15 miljarder kronor per år.

Dessutom ska alkohol- och tobaksskatten höjas, liksom den koldioxidrelaterade fordonsskatten. Dessa åtgärder innebär att statskassan får in 2,2 miljarder kronor per år.

Källa: di