Reporäntan chocksänks till noll procent

Det blev en ännu större sänkning av reporäntan än vad flera experter siade om. Riksbanken meddelade i dag att reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till noll procent. Detta på grund av den låga inflationen.

Enligt Riksbanken är den svenska ekonomin ganska stark och konjunkturen fortsätter att förbättras, men inflationen är för låg. Den har fortsatt att vara lägre än väntat, vilket även är förhållandet i omvärlden. För att nå inflationsmålet på 2 procent gör Riksbanken därför bedömningen att reporäntan behöver sänkas till 0 procent, samtidigt som räntebanan revideras. Reporäntan behöver vara kvar på denna nivå tills inflationen tagit tydlig fart och väntas kunna börja höjas först i mitten av 2016. Först i slutet på 2017 når den 1,75 procent.

Sänkningen av reporäntan ökar riskerna med hushållens höga skuldsättning och därför krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad, enligt Riksbanken.