Reporäntan kvar på 1,50 procent

Enligt Riksbanken syns viss ljusglimtar i den svenska ekonomin efter inbromsningen förra året. Men inflationen väntas vara fortsatt låg det närmaste året och penningpolitiken måste fortsätta vara expansiv. Därför lämnar Riksbanken reporäntan oförändrad på 1,50 procent.

Trots att den amerikanska ekonomin och världsekonomin har förbättras är läget på de europeiska finansiella marknaderna ostadigt och mycket arbete krävs for att förbättra detta. Det innebär att den ekonomiska tillväxten i euroområdet kan komma att vara fortsatt svag en tid framöver.

I Sverige ser dock framtidsutsikterna relativt ljusa ut eftersom exporten har ökat, liksom den inhemska efterfrågan. I år väntas dock tillväxten bli svag och det blir inte förrän 2013 som den tar bättre fart. Detta gör att arbetslösheten kommer att stiga något inom den närmaste framtiden.

Riksbanken har beslutat att understödja återhämtningen av svensk ekonomi och låter reporäntan ligga kvar på 1,50 procent. Reporäntan väntas bli oförändrad det närmaste året, för att sedan höjas när inflationstrycket stiger.