Reporäntan lämnas oförändrad

Fler tecken tyder på att konjunkturen är på uppgång, men för att ge fortsatt stöd till detta så lämnas reporäntan oförändrad. Det beskedet ger Riksbanken i dag.

Enligt Riksbanken har omvärlden och den svenska ekonomin varit i linje med prognosen i juli. Framtiden för ekonomin i euroområdet och i USA börjar se ljusare ut, medan tillväxtekonomier bromsar efter att ha haft mycket hög utveckling senaste åren.

Dessa framtidsutsikter påverkar Sverige positivt. Efterfrågan på svensk export ökar, liksom hushållens konsumtion. Tillväxten i Sverige väntas öka gradvis och arbetslösheten förväntas minska.

För att fortsätta stödja konjunkturuppgången, så att inflationen ska nå målet 2 procent under år 2015, så lämnas reporäntan oförändrad. Den behöver vara fortsatt låg tills ekonomin tagit mer fart. Därför går Riksbanken på sin tidigare linje att reporäntan väntas höjas först under 2014.