Reporäntan sänks kraftigt till 0,25 procent

Det blev en sänkning av reporäntan som många experter hade förutspått. Men sänkningen blev kanske kraftigare än väntat, då den sänktes med 0,5 procentenheter till 0,25 procent.

Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick reserverade sig mot beslutet att sänka reporäntan till 0,25 procentenheter, samt mot prognosen för räntebanan. De ville se en sänkning på 0,25 procentenheter till 0,5 procent för att samtidigt ta större beaktande till riskerna med hushållens skuldsättning.

Men Riksbankens direktion ansåg att åtgärden behövs, då inflationstrycket är markant lägre än i april. Förutom att reporäntan sänks till 0,25 procent så revideras samtidigt räntebanan och räntehöjningar väntas först i slutet av 2015.

Enligt pressmeddelandet fortsätter konjunkturen att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen har blivit lägre än väntat och därför krävs en lägre ränta för att nå inflationsmålet på 2 procent. En låg ränta bidrar till högre efterfrågan och först i slutet på 2017 väntas reporäntan ligga på drygt 2 procent.

Riksbanken skriver även att prognosen för internationella styrräntor är nedreviderad. Genom att sänka reporäntan motverkas effekterna som detta kan ha på växelkursen och inflationen.