Riksbanken köper fler statsobligationer

Riksbanken lämnade i dag reporäntan oförändrad på -0,35 procent och köper statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor.

Enligt Riksbanken stärks den svenska konjunkturen och inflationen stiger, men osäkerheten kring den globala konjunkturen gör att inflationsprognosen för omvärlden blir lite lägre än tidigare. Ränteläget internationellt fortsätter nämligen att vara lågt då centralbanker förväntas föra en expansiv penningpolitik, enligt Riksbanken. Den svenska penningpolitiken bör ta hänsyn till detta så att inte den svenska kronans kurs stärks för tidigt. I så fall skulle efterfrågen på svensk export bli lägre och det skulle bli svårare att få upp inflationen, menar Riksbanken.

Riksbanken vill att den positiva trenden i svensk ekonomi ska hålla i sig och därför utökar man stödköpen av statsobligationer med 65 miljarder kronor. Dessutom är Riksbanken beredd att vidta ytterligare åtgärder om inflationsutsikterna skulle bli sämre. Enligt prognosen väntas reporäntan höjas först under 2017 och kommer att ligga på 0,12 procent under det fjärde kvartalet.

Nästa reporäntebesked blir 15 december 2015.