Inflation

Rent ordmässigt står ordet inflation enligt Nationalencyklopedin för ”Ökning av den allmänna prisnivån; stigande priser på varor och tjänster”. Den här definitionen är nog mer eller mindre allmänt känd. I vart fall i versionen där inflation handlar om stigande priser. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att varor kan gå upp i priser utan att inflationen har påverkat själva ökningen. För att inflation skall råda handlar det om att den allmänna prisnivån går upp. I klartext innebär att alla ekonomins priser går uppåt. Att exempelvis elpriset stiger i värde brukar istället kallas dör relativprisförändringar.

Inflation är ett helhetsperspektiv

Det kan sägas att det är de här två prisuppgångar som finns. Antingen är det en prishöjning på en unik vara som beror på exempelvis ett minskat utbud eller så är prishöjningen en del av en större inflationsprocess. Det här gör det alltså omöjligt att konstatera inflation bara för att priset går upp på enstaka varor eller tjänster. Det handlar om att se en prisuppgång i ett helhetsperspektiv och därmed göra analysen över hela ekonomin.

Ibland sker även justeringar av den allmänna prisnivån utan att det kan härledas till inflation. Det här brukar kallas för engångshöjningar av den allmänna ekonomin. Det innebär att riksdag eller regering gör en prisjustering i skatter så som moms eller liknande vilket får effekten av att alla varor på marknaden i stort sätt går upp i pris. Det här passar in på förklaringen för en inflation. Men här vet man också att prisförändringen inte kommer vara bestående utan är en engångsföreteelse. När det handlar om inflation så är det en prishöjning som kommer fortgå och troligtvis göra att priserna stiger på konstant basis från år till år. Det brukar sägas att inflation råder när ökningstakten i den allmänna prisnivån förändras.

Hur kan det bli inflation?

En vanlig anledning att inflation uppstår är att en centralbank så som Riksbanken i Sverige trycker upp mer och mer pengar. Det här har hänt flera gånger i historien och kommer garanterat hända igen. Att trycka mer pengar och ge ut till befolkningen gör att pengarna tappar mer och mer i sitt värde eftersom det blir en form av urholkning. Det här påverkar priserna som i sin tur stiger. Har människor tillgång till mer pengar kan de också betala mer för varorna. Det här kan ibland leda till en så kallad hyperinflation som är just att centralbankerna inte har någon kontroll på sina sedelpressar och trycker alldeles för mycket pengar. Det gör att pengarna inte blir värda någonting.

Det andra sättet som inflation uppstår genom är det att ett producerande företag inte kan leverera de varor eller tjänster som efterfrågas. Samma gäller för stigande kostnader i ett företag som kan bero på många faktorer. Om exempelvis lönerna stiger i ett bolag blir det dyrare att producera produkten. Det leder ofta till att priserna på produkter går upp för att kostnadskompensera för löneökningarna. Förväntningar om stigande priser kan leda till inflation. Förväntar sig folk att det skall bli dyrare och det här blir en allmän uppfattning kan lönerna ofta förhandlas upp enklare men samtidigt så höjs också priserna. Det enda påverkar det andra och helt plötsligt sticker också inflationen.

Motsvarigheten till inflation kallas för deflation.