Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på 0,75%

Nu har Riksbanken lämnat besked om reporäntan, vilket inte bjöd på någon överraskning. Reporäntan lämnas oförändrad på 0,75 procent.

Enligt Riksbanken måste reporäntan vara fortsatt låg om inflationsmålet på 2 procent ska nås. Därför väntas inte reporäntan höjas förrän i början på 2015.

Riksbanken spår goda utsikter för 2014 med starkare konjunktur och bättre arbetsmarknad. Euroområdet återhämtar sig och BNP-tillväxten i USA bedöms vara fortsatt hög. Dessutom tror Riksbanken att den senaste tidens finansiella turbulensen inte påverkar återhämtningen i världsekonomin.

För svensk ekonomi ser det ljust ut med bättre arbetsmarknad och gradvis stigande efterfrågan i omvärlden. Men eftersom inflationen fortsätter vara låg en tid lämnas reporäntan på en låg nivå tills inflationen tar fart. Risken med en låg ränta är hushållens höga skuldsättning och Riksbanken menar att flera politikområden behöver hjälpas åt för att hantera detta.

I början på 2015 väntas reporäntan börja höjas och kommer i kvartal 1 ligga på 0,89 procent enligt Riksbankens prognos.