Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent

Då inflationen har blivit oväntat låg och inflationstrycket bedöms bli lägre än väntat sänks reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Det meddelar Riksbanken i dag.

För att bidra till att inflationen stiger mot 2 procent har nu Riksbanken beslutat om en sänkning av reporäntan, samt en justering av reporäntebanan. Nu väntas reporäntan inte börja höjas förrän i början av 2015. Riksbanken varnar för riskerna med hushållens höga skuldsättning, men motiverar en sänkning på grund av den låga inflationen.

Riksbanken menar att svensk ekonomi utvecklas i positiv riktning och att tillväxten tar fart nästa år. Inflationen i omvärlden har sjunkit mer än väntat, men en långsam återhämtning fortsätter och leder till stigande efterfrågan och större behov av arbetskraft.