RUT-avdraget utökas med fler tjänster

Från och med måndagen den första augusti utökas antalet tjänster som ger rätt till RUT-avdraget, för flyttjänster, IT-tjänster och trädgårdsarbeten.

Den första augusti utökas RUT-avdraget med att gäller även för flyttjänster och IT-tjänster i hemmet. IT-tjänsterna gäller för underhåll, installation och reparation, av exempelvis datorer och kringutrustning i bostaden. Flyttjänsterna omfattar arbetskostnaden för bland annat packning, lastning, transport och flyttandet av bohaget.

RUT-avdraget kommer även att gäller för fler trädgårdstjänster. Tidigare var det endast krattning, rensning av ogräs och klippning av gräs och häck som man kunde göra avdrag för. Men nu utökar man med fler trädgårdstjänster för bland annat beskärning och fällning av träd och buskar.

Flyttjänster som omfattas av RUT-avdraget

– Flytt av bohag mellan bostäder.
– Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten.
– Packning och uppackning.
– Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
– Arbetstiden för transporten.

IT-tjänster som omfattas av RUT-avdraget

Reparation, underhåll och installation av:
– data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
– kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
– dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Nya trädgårdstjänster som omfattas av RUT-avdraget

– Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
– Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
– Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
– Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Källa: Skatteverket