Så används en extra tusenlapp i plånboken

Med en extra tusenlapp i plånboken skulle allt fler välja att amortera jämfört med för fem år sedan. Det visar en färsk undersökning från SBAB.

SBAB har frågat 1000 personer hur de skulle fördela en varaktig inkomstökning på 1000 kronor i månaden. Samma fråga ställdes när finanskrisen inledddes 2008 och två jobbskatteavdrag hade gjorts. Vid båda tillfällena har lite mer än hälften svarat att de skulle dela upp pengarna mellan sparande och kosumtion. Ungefär 20 procent av hushållen skulle spara allt.

Däremot finns det nu en skillnad i hur många som skulle konsumera och amortera för hela 1000-lappen. Nu skulle allt fler välja att betala tillbaka på sina lån medan färre väljer att konsumera. I dag skulle 12 procent välja att amortera för extrapengarna, jämfört med 5 procent år 2008. När det handlar om hur många som skulle konsumera för hela beloppet på 1000 kr, så väljer 11 procent att göra detta jämfört med tidigare 16 procent. Detta tyder på viss attitydförändring.