Så här påverkas hushållen av räntehöjningen

Riksbanken har höjt styrräntan ännu en gång. Det innebär ökade kostnader för Sveriges bolånetagare och hushållen blir känsligare för fler höjningar.

En fördubbling av styrräntan sedan oktober innebär större kostnader för många låntagare. Fler räntehöjningar väntas eftersom Riksbanken anser att det är viktigt att reporäntan fortsätter att höjas, trots att man medger att man kan behöva slå av på höjningstakten. Hushåll som har rörliga lån på sina bostäder kan vänta sig ökade kostnader även i fortsättningen.

Höjningarna av räntor får konsekvenser i hushållen, marginalerna har minskat och hushållen blir allt mer känsliga för räntehöjningar. En av frågorna är om man ska binda sina lån eller ej. Och den frågan är alltid lättast att svara på i efterhand. Men om man känner att ekonomin i hushållet inte klarar av för stora svängningar eller uppgångar av räntekostnader så kan det vara en bra sak att binda räntan. Eftersom räntan med största sannolikhet kommer att öka även framöver, kan det vara lämpligt att räkna med en ränta på ungefär 6 procent för den som vill ha rörligt lån. Till detta bör man lägga till ytterligare marginaler för eventuella toppar. Som exempel kan ges att om räntan höjs med 0,5 procent så innebär det 580 kr mer i ökade utgifter varje månad om du har ett lån på 2 miljoner kr.

Här finner du en översikt på boräntor från några av Sveriges banker.