Så kan effekterna bli av amorteringskravet

Det nya tuffare amorteringskravet slår hårt mot unga som ska köpa sin första bostad. Andra effekter kan bli att hushållen sparar mindre i andra sparformer, samt konsumerar mindre.

Finansinspektionen har föreslagit att nya bolåntagare ska amortera ner till 50 procents belåningsgrad, vilket troligen träder i kraft nästa år. Eftersom det bara gäller nya bolån blir det främst unga förstagångsköpare som påverkas, som ofta har mindre inkomster och behöver låna stor del av köpeskillingen. Vilka andra effekter detta kan få återstår att se, men det finns spekulationer.

Hanna Helgesson, sparekonom på Fondspararnas förening, säger till di.se att de nya amorerteringskraven kan dämpa sparandet i andra sparformer än i bostaden. Eftersom amorteringskraven framförallt kommer att påverka yngre som inte kommit in på bostadsmarknaden kan det bli ett problem, då det denna grupp kan behöva pengar som inte är bundna till bostaden. Till exempel tillkommer många kostnader för barnfamiljer och då kan det vara bra att ha ett sparande som är lättare att komma åt. Till exempel ett fondsparande, som ett komplement till amorteringen.

En annan effekt kan röra konsumtionen. Handelsbanken menar att amorteringsgraden och sparandet kan göra att hushållen konsumerar mindre. Man poängterar även att den senaste räntesänkningen gör att det finns få verktyg kvar till att stoppa en utveckling som inte önskas.

När det kommer till bostadsmarknaden tror inte mäklarna på något boprisrally, enligt di.se. Möjligen kommer köpare att skynda på processen lite för att slippa de nya reglerna, men det blir ingen större prisrusning, menar Pasha Sabouri, vd på Notar Sverige. Det kan bli lite större tryck kortsiktigt, men samtidigt kan utbudet öka då säljare vill ha chansen att få bättre betalt innan de nya kraven införs.

Däremot riskerar rörligheten på bostadsmarknaden att minska framöver då det finns en risk att vissa avstår från att flytta för att inte drabbas av de nya kraven och behöva börja amortera. Det säger Jans Magnusson, chefsekonom på SEB, till Placera.