Sänkt pension framöver

Pensionsmyndigheten rapporterar nu om att balanseringen av pensionerna kommer att dröja. Det innebär att pensionerna kommer troligtvis vara på en normal nivå om cirka tio år.

Efter börsfallet 2008 sänktes pensionerna med 3,0 procent år 2009 och med 4,3 procent 2010. Pensionsmyndigheten garanterade, alla pensionärer, att ordningen skulle vara återställd redan efter två år. Pensionsmyndigheten menar då att det var viktigt att skapa en balans och därför krävs det sänkningar av pensionsnivåerna.

”En balansering ska vara en tillfällig åtgärd tills den finansiella stabiliteten i systemet har återställts. Om några år bör därför värdet av framtida pensioner åter vara detsamma som före en eventuell balansering”, skrev pensionsmyndigheten i en pressrelease i februari 2009.

Men nu har Pensionsmyndigheten rapporterat om att det kommer att dröja cirka tio år innan pensionerna kommer att vara tillbaka på en normal nivå. Det är svårt att avgöra hur mycket pengar du kommer att gå miste om, under denna period. Men det kommer att röra sig om flera tiotusentals kronor, för din pension.

Det blev ingen tillfällig åtgärd utan det ser ut som att pensionerna kommer att minska fram till 2020, om inte längre. Är du osäker på att din pension från det statliga pensionssystemet, kommer att räcka, rekommenderar vi att ett privat pensionssparande. Läs mer om hur du kan trygga din framtid.