Sänkt skatt för ägare till enklare hus

Det finns flera nyheter i årets deklarationen. En av dessa rör bostäderna och gynnar ägare till småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor.

Tidigare har husägare av hus utan byggnadsvärde, det vill säga med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor, varit tvungna att betala statlig fastighetsskatt. Den innebär 1 procent av tomtens taxeringsvärde. Numera behöver dessa husägare bara betala fastighetsavgiften som är 0,75 procent. Dessutom är maxbeloppet satt till 6 387 kronor för 2010.

En annan nyhet i årets deklaration rör dem som har sålt sitt hus eller lägenhet under 2010. De får sänkt tak för det belopp man kan få uppskov på från vinstskatt. Det sänks nu från 1,6 miljoner till 1,45 miljoner kronor per bostad.

Den som hyr ut sitt hus ,eller delar av det, får i årets deklaration göra ett schablonavdrag på 12 000 kronor, som nästa år höjs till 18 000 kronor. Dessutom får den som hyr ut ett hus dra av 20 procent på hyresintäkten.

När det gäller Rot- och Rut avdrag, måste du som fastighetsägare uppfylla villkoren för att få detta. Till exempel kan du få underkänt Rotavdrag om du inte är ägare till fastigheten. Dessutom är du skyldig att kontrollera att fakturorna är korrekta, så att det enbart är arbetskostnaden som ingår i det inrapporterade beloppet. Det får alltså inte komma med material- eller maskinkostnader.

Deklarationsblanketterna skickas ut från Skatteverket mellan 17:e mars och 15:e april och ska vara Skatteverket tillhanda 2:a maj.