SBAB höjer kraven på bolån

Enligt uppgifter från Dagens Nyheter så kommer den statliga banken SBAB under sommaren att höja kraven för det som ska teckna ett nytt bolån.

Hushållens hög skuldsättning är en av anledningarna till att SBAB kommer att höja kraven när ett nytt bolån ska tecknas. Banken kommer att införa ett nytt tak vilket innebär att lånets storlek inte får överstiga 6,5 gånger bruttoinkomsten och redan vid fem gånger bruttoinkomsten kommer banken att göra individuella bedömingar om det är aktuellt med ett större lån än så.

När detta tak kommer att införas är inte helt säkert men entligt uppgifter som SBAB har lämnat till DN så kommer taket att införas någon gång under sommaren.

Källa DN.se