SBAB tror på lägre boräntor framöver

SBAB tror att reporäntan kommer att sänkas till en procent efter Riksbankens överläggning i april. Och att boräntorna kommer att följa efter reporäntan.

I april kommer Riksbanken att bestämma huruvida reporäntan ska höjas eller sänkas. Det mesta pekar på att en sänkning av reporäntan är att vänta. I dagsläget är reporäntan 1,75 procent och SBAB tror att räntan kommer att sänkas till 1 procent efter mötet i april.

Det som talar för ytterligare sänkningar av reporäntan är att den finansiella krisen i Europa ännu inte är löst. Och nu är läget allt mer ansträngt för ett flertal länder. Riskfaktorn blir allt högre vilket i sin tur håller nere den svenska räntemarknaden och statsobligationsräntorna.

När en sådan kraftig sänkning av reporäntan sker så tror SBAB att boräntorna kommer att följa efter och detta kommer i sin tur underlätta för hushållens plånböcker. Som kan behövas nu när 2012 ser ut att bli ett tungt år för den svenska ekonomin.