SBAB:s styrelse sparkar vd Carl-Viggo Östlund

Meningsskiljaktigheter om bankens utveckling har lett till att Carl-Viggo Östlund får lämna posten som vd för SBAB.

Det framgår av ett pressmeddelande från SBAB, som upplyser om att det mellan styrelsen och vd finns olika uppfattningar om strategin för att bredda SBAB:s verksamhet, bland annat när det gäller kostnadsutvecklingen. SBAB har satsat på att erbjuda fler vardagsnära banktjänster till sina kunder utöver bolån och sparande men kostnaden för att genomgföra strategin har ökat mer än väntat.

– Carl-Viggo Östlund har med framgång utvecklat SBABs affärs- och kundorientering, vilket är något som banken tar med sig in i framtiden. Kostnaderna för att verkställa strategin har dock ökat mer än väntat, samtidigt som konkurrenssituationen på bolånemarknaden har bidragit till ytterligare marginalpress. Dessutom har kapital- och likviditetskraven för banker höjts. Situationen kräver att strategin genomförs med ett ökat fokus på kostnadseffektivitet och balansräkningsfrågor, säger styrelsordförande Bo Magnusson.

Dessa faktorer gör att styrelsen anser att ett nytt ledarskap behövs och letandet efter en ersättare börjar omgående. Tills en ny vd utses kommer Per Anders Fasth att vara tillförordnad vd. Han har bland annat varit Senior Vice President inom SEB-koncernen i 15 år.

Carl-Viggo Östlund har arbetat som vd för SBAB sedan 2012.