SEB ger skäl till varför räntan bör sänkas

SEB har nu publicerat fyra nya skäl till varför Riksbanken kan komma att sänka räntan i juli. Ett av dem är att ECB:s sänkning ökar trycket på Riksbanken. 

Det första skälet handlar om att Riksbanken faktiskt har signalerat om en eventuell säkning av reporäntan, vilket gjordes redan på mötet i april. Då meddelades en sannolikhet på 26 procent för en räntesänkning. Innan förra sänkningen i december lämnades en 28 procents sannolikhet och detta kan ge en vink om en eventuell räntesänking.

Det andra skälet är att Europeiska Centralbanken, ECB, har sänkt sin ränta med 0,25 procentenheter till 0,50 procent på grund av svaga konjunktursignalerna från Europa. Skulle Norges Bank följa efter i veckan ökar trycket på Sverige.

Tredje skälet som SEB anger är att en utebliven sänkning skulle stärka kronan och att föra en motsatt penningpolitik mot övriga världen skulle ge stora effekter på växelkursen.

Det sista skälet som kan tyda på en sänkt reporänta är att Finansinspektionen kan komma att ta mer ansvar för kredittillväxten. FI ska nämligen ta beslut om att öka bankernas riskvikter för svenska bolån innan Riksbankens beslut i juli. Höjs bankernas riskvikter behöver bankerna sätta av mer eget kapital i förhållande till bostadsutlåningen till hushållen. Riksbankchefen har tidigare sagt att hushållens skuldsättning är det största hindret för en sänkt ränta, för om ingen annan tar ansvaret för att begränsa utlåningen måste Riksbanken göra det. Detta innebär att Finansinspektionens beslut kan få betydelse, även om bankerna redan har förberett sig inför denna förändring.