SEB överträffade alla förväntningar

SEB slog alla med häpnad i sin delårsrapport när de presenterade en vinst på 4296 miljoner, för det sista kvartalet 2010. Motsvarande period, för 2009, var vinsten på 756 miljoner. SEB översteg förväntningarna med råge och vinsten var 17,7 procent högre än den förväntade vinsten, som i genomsnitt hade beräknats bli 3648 miljoner.

Den främsta anledningen till att de gjorde ett så bra avslut på året förklaras av SEBs VD Annika Falkengren i delårsrapporten. ”Vårt resultat för 2010 speglar att företagens aktivitet ökade mot slutet av året och att kreditkvaliteten tydligt har förbättrats efter stabiliseringen i de baltiska ekonomierna. Vi är övertygade om att vi har den önskade plattformen att växa från framöver. Vår strategi är oförändrad”

Det är främst på grund av att marknaden i Baltikum nu är stabiliserad. SEB brottades med problemkrediter samt en obalans i in- och utlåningsvolymerna, men de ligger nu på en stabil nivå. SEB har även förbättrat sina lånemarginalerna i Baltikum under de senaste månaderna.

Har du aktier i SEB så är detta en bra nyhet för dig och styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Det är en väsentlig ökning från året innan då utdelningen var på 0,50 kronor per aktie.