SEB tror på sänkt reporänta

Vid förra reporäntebeskedet blev det en rejäl sänkning av reporäntan till 0,25 procent. Men SEB tror att en ytterligare sänkning är att vänta.

I sin senaste konjunkturrapport skriver SEB att Riksbanken sänker reporäntan i höst till 0,15 procent. Detta på grund av sjunkande inflationsförväntningar, en långsam ekonomisk återhämtning samt fler ECB-stimulanser. Dessa faktorer sätter press på Riksbanken och efter att ha avlastats från huvudansvaret för makrotillsynen, kommer fokus att ligga på att försvara inflationsmålets trovärdighet, enligt SEB:s prognoschef Håkan Frisén.

SEB:s prognos visar också att Bank of England och Federal Reserve kommer att höja sina styrräntor under våren 2015, men det är först när dessa kommit ytterligare en bit på väg som Riksbanken väntas börja höja. SEB tror detta sker under våren 2016 och att reporäntan ligger på 1,00 procent först i slutet av 2016.