Skandiakontot årets sparkonto

Skandiabanken lanserade under december ett nytt sparkonto, Skandiakontot. Det nya sparkontot är tänkt som alternativ till den som vill parkera sina pengar under en kortare period. Och det tog inte lång tid innan privataffärer.se utnämnde Skandiakontot till 2011-års bästa sparkonto.

Skandiakontot är endast tillgängligt för dem som får utbetalningar från en av Skandiabankens försäkringar och i synnerhet pensionsförsäkringar. Har du ännu inte erhållit några utbetalningar för en försäkring i ett annat bolag så kan du flytta din försäkring till Skandiabanken istället, och då har du sedan möjlighet öppna ett Skandiakonto.

Kontot omfattas av insättningsgarantin och har fria uttag samt ingen bindningstid vilket betyder att du kan flytta pengarna in eller ut från konto precis som du önskar. Och kontot är belagt med en ränta på 3 procent.

Så säger Skandiabanken själva om Skandiakontot:

– Skandiakontot är en jättebra parkeringsplats för pensionspengar som kvitteras ut och som inte genast används, förklarar Skandias sparekonom Jeanette Hauff.