Skatteverket granskar rotavdrag

I år satsar Skatteverket extra på att granska rotavdrag för markarbeten och fönsterbyten, så var noga med att allt blir rätt.

Just markarbeten och fönsterbyten är områden som många gör fel på gällande rotavdraget, enligt Skatteverket. Det är bara arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag. Utförarna måste lämna godtagbara underlag för beräkningen av denna. Om de inte kan specificerat och styrka material- och maskinkostnader kan Skatteverket vägra att betala till utföraren.

– Det är tydligt att det finns bristande kännedom om vilka arbeten som är skattereduktionsgrundande. Både utförarna och köparna av rotarbete har ansvar att kolla upp vilka arbeten man kan få avdrag för. Bra vägledning finns på Skatteverkets webbplats, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Sakatteverket.

Ej föremål för rotavdrag

Bland annat ges inte skattereduktion för sten- eller plattsättning i trädgården, byggnation av staket, fristående altan, reparation av brygga, anläggning av parkering eller byte av fönster i bostadsrätt inte rätt till skattereduktion.