Skuldsaneringar ökade under 2010

Antalet personer som behövde skuldsanering ökade under 2010. Kronofogden fick in 8000 ansökningar om skuldsanering. Men så gick endast 64 procent av ansökningarna igenom. Och av de som fick hjälp så klarade 95 procent av att sanera sin ekonomi.

Totalt sett var det 4900 personer som beviljades skuldsanering och det var en ökning med 21 procent sen året innan. Det kunde varit värre trots att det var så många som fick hjälp till ett skuldfritt liv. Eftersom Kronofogden har skärp lagen kring beviljandet av skuldsaneringar, efter ett beslut från Högsta domstolen.

Troligen beror ökningen av antalet skuldsaneringar på efterslängar av den ekonomiska krisen och att hushållen hade det tufft år 2010. Vill du veta mer om vilka sparformer som finns eller hur du får ekonomin att gå ihop. Gå in på vår sektion där du kan läsa mer om hur du kan hitta former av sparande som passar dig. Om du behöver låna pengar se till att hitta ett lån som passar din ekonomiska situation.