Slut på billiga rörliga bolån

Rörlig ränta på bostadslån har länge varit billiga i Sverige. Men enligt Statens Bostadskreditnämnd är den tiden förbi på grund av att bankernas finansieringskostnader ökar.

Bankerna har fått krav på sig att öka det egna kaptitalet, samt likviditeten enligt nya regler. Dessutom har stasskuldsoron i Europa påverkat banksektorn och det leder även till att den svenska banksektorn har blivit stressad. Bolånen blir dyrare på grund av att kreditrisken inom bansystemet och på bostadsobligationer har blivit högre. Det skriver Statens Bostadskreditnämnd, BKN, i sin marknadsrapport.

I höstas höjdes den rörliga boräntan och det dröjde innan bankerna följde efter när Riksbanken sänkte styrräntan i december. Enligt BKN:s Marknadsrapport är tiden med billiga rörliga bolån över: ”De korta billiga bolåneräntorna som har varit snävt sammankopplade med styrräntan mellan 2002 och 2009 har snarare varit en exceptionell företeelse än ett normaltillstånd. ”