Små prisförändringar på bostäder

De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter inte förändrats, medan priset på villor har gått upp 1 procent. Detta trots räntehöjningar och amorteringskrav.

Det var inte så längesedan som Riksbanken höjde reporäntan 0,25 procentenheter. Men trots det är villapriserna i stort sett oförändrade. På tre månader har de till och med gått upp 1 procent. Däremot har priset på bostadsrätter sjunkit 1 procent den senaste månaden. Prisuppgången på bostadsrätter har dock varit större än prisuppgången på villor sett över de 12 senaste månaderna, då priset på bostadsrätter har gått upp 5 procent medan villapriset har stått still.

I storstäderna är prisförändringarna på bostadsmarknaden små, medan priserna på små orter kan variera mer.

– Det som är utmärkande på bostadsmarknaden just nu är det historiskt sett stora utbudet av villor och fritidshus. Dock görs det fortfarande affärer och priserna ligger överlag på en stabil nivå med små förändringar. I storstäderna ligger priserna generellt ganska stilla medan det kan finnas förändringar både upp och ner på mindre orter, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.

Därmed verkar inte det stora utbudet ha påverkat priserna, inte heller den höjda räntor, amorteringskrav eller bolånetak.