Snart införs bonus-malus på bilar

Från och med den 1 juli blir det billigare att köpa en ny miljövänlig bil. Samtidigt höjs fordonsskatten på bränsletörstiga bilar tack vare det nya bonus-malus-systemet som regeringen tagit fram.

Bilar som registrerats och tagits i bruk före 1 juli omfattas dock inte av bonus-malus. Den nya skatten påverkar därmed endast dig som köper eller leasar en ny bil efter den 1 juli i år.

Bonus till dig som köper miljöbil

Bonus-malus-systemet premierar den som köper en miljövänlig med bil med låga utsläpp och straffar den som köper en ny bil med höga utsläpp.

Köper du en ny miljöbil kan du få en bonus på mellan 10 000 – 60 000 kronor beroende på bilens miljöklass. Bilar med lägre utsläpp än 60 gram koldioxid per kilometer omfattas av det nya bonussystemet. Personbilar med nollutsläpp får den högsta bonusen på 60 000 kr medan gasdrivna bilar får en bonus på 10 000 kr.

Har du köpt en miljöbil som berättigar till bonuspengar får du dessa utbetalda sex månader efter köpet.

Högre skatt på bilar med stora utsläpp

Extra dyrt blir det däremot för den som köper en bil som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. I enlighet med malussystemet kommer alla koldioxidutsläpp på mellan 96-140 g beskattas med 83 kronor grammet. Utsläpp som överstiger 140 gram koldioxid per kilometer kommer beskattas med 107 kr grammet.

Dieselbilar omfattas även av ett bränsletillägg på 13,52 kr per gram.

Med det nya bonus-malus-systemet blir alltså bränsletörstiga bilar betydligt dyrare att äga. I reda pengar kan det handla om tusentals kronor mer i skatt varje år jämfört med dagens fordonsskatt. De höga skatterna gäller dock endast under bilens första tre år, därefter beskattas bilen enligt samma regler som gäller i dag.

Supermiljöbilspremie och skattebefrielse tas bort

I samband med att bonus-malus införs slopas också det nuvarande systemet med supermiljöbilspremie. Man kommer även ta bort den femåriga skattebefrielsen på nya miljöbilar. Det innebär att nya miljöbilar som säljs efter den 1 juli inte är befriade från fordonsskatt, äldre bilar påverkas inte.

Syftet med det nya skattesystemet är att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn genom att styra bilköparna till att välja bilar med låg klimatpåverkan.

Källa: Wasa Kredit