Snart skärps regler för arbetslösa

Från den 1 september ska arbetslösa varje månad skicka in en rapport till arbetsförmedlingen, där man redogör för sina aktiviteter.

Reglerna berör främst arbetslösa som får a-kassa. Om den arbetslöse inte lämnar in sin rapport, tar nämligen Arbetsförmedlingen kontakt med a-kassan som kan besluta om sanktioner i ersättningen.

A-kassorna beräknar att antalet ärenden kommer att öka och har därför anställt mer personal.